پک لنز Bescon

advanced divider

۳۰,۰۰۰ تومان

پک لنز Bescon

شامل:

جالنزی برای نگهداری لنز

ابزار قراردادن و خارج کردن لنز از چشم بدون تماس با دست

قاشقک برای برداشتن لنز از جالنزی

آینه

مناسب برای مسافرت و قرار دادن در کیف

X