پک لنز R.T.P

پک لنز R.T.P

شامل ابزار مخصوص برای برداشتن لنز بدون آسیب دیدن

و ابزار گذاشتن لنز داخل چشم بدون برخورد دست با لنز

advanced divider

۵۰,۰۰۰ تومان

X