پک لنز R.T.P

پک لنز R.T.P شامل ابزار مخصوص برای برداشتن لنز بدون آسیب دیدن و ابزار گذاشتن لنز داخل چشم بدون برخورد دست با لنز
پک لنز آرتی پی
فروشگاه اینترنتی روشا